Leveransevilkår

FRAKT OG LEVERING

Når du legger inn en bestilling på www.jokerengros.no vil du motta en ordrebekreftelse på mail fra oss. Vi vil behandle din ordre normalt samme dag, eller dagen etter avhengig av tidspunkt for bestillingen. Vi pakker og sender ut varer hver dag fra mandag til fredag. Bestiller du i løpet av helgen vil vi behandle din ordre førstkommende mandag. Hvis du ikke har mottatt ordrebekreftelse fra oss har ikke bestillingen gått igjennom.

Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive- eller trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Vi gjør det vi kan for at varene som ligger i nettbutikken er tilgjengelige for salg til alle tider. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt eller sluttsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få beskjed om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen. Vi trekker ikke pengene fra konto før ordren er klar til å sendes ut.

Hente selv på posten

Hent på postkontoret eller Post i Butikk, enkelt og fleksibelt. Normal leveringstid vil være mellom 1 og 4 virkedager, avhengig av hvor i landet du bor. Vi tar forbehold om noe lengre leveringstid i perioder der Joker Engros eller Posten har mye trafikk. Du vil bli varslet på sms når pakken kan hentes. Pakkene kan spores og de sendes klimanøytralt.

Ordre over kr. 5000,- sendes fraktfritt i Trøndelag. For ordre under kr 1000,- vil det tilkomme et frakttillegg på kr 49,- pakken.

Levering

For bedriftskunder leverer vi normalt med egne varebiler i hele Midt-Norge. For øvrig benyttes PostNord eller Bring. Fraktpriser avhenger av vekt, antall kolli og hvor i landet varen skal fraktes. Joker Engros AS har gode fraktpriser.

Levering til utlandet

Dessverre sender vi per dags dato kun innenfor norske grenser.

RETUR OG REKLAMASJON

Bytting av varer kjøpt i nettbutikk

Dersom du ønsker å bytte mottatt vare i en annen størrelse eller farge må du kontakte Joker Engros innen kort tid. Det er viktig at byttet avklares med oss på e-post (post@jokerengros.no) eller telefon (74807280), slik at vi kan bekrefte at ønsket produkt, farge eller størrelse er tilgjengelig på lager. Ved bruk av bytterett må varen være ubrukt, og merkelapper må ikke være fjernet fra produktet.

Reklamasjon

Dersom det oppdages feil eller mangler på et produkt kjøpt gjennom Joker Engros sin nettbutikk må kjøper innen rimelig tid gi Joker Engros beskjed om dette via e-post eller telefon. Kunden må ta kontakt med Joker Engros for å få tilsendt ferdig frankert returseddel. Produktet sendes så kostnadsfritt tilbake, og ny vare vil bli tilsendt så fremt lagerbeholdningen tillater det. Har man kjøpt produktet gjennom nettbutikken dekker Joker Engros porto til og fra ved behandling av reklamasjonsproduktet. Når reklamasjonen er godkjent refunderer vi kostnadene tilbake til din konto, eller sender en ny vare.

Angrerett

Angrerettloven fra 2014 gjelder ved alle kjøp forbrukere foretar i Joker Engros nettbutikk. Hos oss vil kjøperen motta angrerettsskjema sammen med ordrebekreftelsen på e-post. Angrefristen utløper etter 14 dager etter den dagen kjøperen har mottatt varene. I denne perioden kan kjøperen uten forpliktelser sende tilbake varene man har mottatt. Etter dagens angrerettlov av 2014 er angrefristen på 12 mnd dersom kjøperen ikke har mottatt opplysning om at det foreligger angrerett og et standardisert angreskjema. Hvis Joker Engros sørger for at denne opplysningen vil bli gitt i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene, jf. angrerettloven § 21 jf. § 8 første ledd bokstav h. Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten. Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort, jf. angrl § 25. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesum- men til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake. Ved bruk av angrerett må varen være ubrukt, og merkelapper (hang-tags f.eks) må ikke være fjernet fra produktet. Brukes angreretten på varer som er betalt kjøpt med rabatt, er det beløpet du har betalt for varen og ikke varens salgspris, som refunderes. Ved retur og benyttelse av angrerett kan man altså ikke få refundert et høyere beløp enn det man har betalt for varen. Ved kredittkortkjøp vil du få pengene refundert direkte til din konto for varer som er sendt i retur.

Bytterett

Det er ingen bytterett på salgsvarer.Emballasje Standardemballasje inngår i de oppgitte priser.
Palleavgift tilkommer.
Leveransetid Maskiner : Cirka 1-4 uker eller etter avtale.
Øvrig : Omgående fra vårt lager.
Leveransvilkår Fritt Jokers Engros lager i Stjørdal
Reklamasjoner Ved transportskader skal reklamasjon gjøres direkte til speditøren.
Ved øvrige reklamasjoner skal det tas kontakt tas med vårt ordre- eller serviceavdeling for beskjed om eventuell retur, merking og adressering av godset.
Salgsvilkår Debitering skjer til de priser som gjelder på leveransedagen. Vi forbeholder oss retten til å endre prisene uten forutgående varsel ved større forandringer av valutakurser og råvarepriser.
Det samme gjelder endringer i spesifikasjonen.
Betalingsvilkår 15 dager netto fra fakturadato. Ved betaling etter forfallsdag tilkommer forsinkelsesrente med 2% per måned samt faktureringsavgift.
Betalingsalternativer Kontant betaling, leasing eller leie.
Merverdiavgift Mva. tilkommer på oppgitte priser
Valutaklausul I de tilfelle den norske kronens verdi vesentlig endres mot utenlandsk valuta, forbeholder vi oss retten å gjøre nødvendige prisjusteringer.
Reservasjon Vi reserverer oss for feilaktigheter i webshopen samt for tekniske endringer som produsenten kan komme til å gjøre.
Eiendomsretten Joker Engros AS har eiendomsretten inntil produktet er fullt ut betalt.


Vi gjør oppmerksom på at alle oppgitte priser er eks. mva. Når det gjelder klage og returrett så behandles dette opsjonelt